Blogs Tagged “naagarik


सार्वजनिक र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हैनन्

निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट एउटै डालामा राखेर हेर्नेगरेको पाइन्छ। खासगरी, उद्योग, व्यापार र लगानीका सर्न्दभमा यी दुवै क्षेत्रलाई पटकपटक एकै ठाउँमा उभ्याएर छलफल गर्ने गरिन्छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिमा समेत निजी क्षेत्रको बराबरीमा अर्थतन्त्रका अन्य खम्बालाई पनि उभ्याउने गरेका छन्। त्यसरी चर्चा गरिएका अर्थतन्त्रका अन्य कुनै खम्बासँग मेरो विरोध छैन तर खम्बाहरूको […]

Tags